Separatory tłuszczu dla gastronomii

Nasza firma to wysokiej jakości przepompownie ścieków przemysłowych oraz oczyszczanie ścieków w zakładach przemysłowych. Proponujemy również oczyszczanie ścieków domowych. Zapraszamy!